Canlyniadau 2016

Canlyniadau Gŵyl Fawr, 2016
Unawd ar unrhyw offeryn cerdd, blynyddoedd 9 – 13
1 Nest Jenkins, Lledrod
2 Daniel O’Callaghan, Pwlltrap, San Clêr
3 Luke Rees, Pontantwn, Caerfyrddin
Unawd Blynyddoedd 7 – 9
1 Sarah Louise Davies, Synod Inn
2 Raechel Morgan, Ysgol y Preseli
3 Ffion Mair Thomas a Lol Maskell, Aberteifi
Llefaru Blynyddoedd 7 – 9
1 Luke Rees, Pontantwn, Caerfyrddin
2 Sarah Louise Davies, Synod Inn
Parti / Côr Ysgolion Cynradd
1 Ysgol Gynradd Gymunedol Penparc
Parti / Côr Ysgolion Uwchradd
1 Ysgol y Preseli, Crymych
Alaw Werin Blynyddoedd 9 ac iau
1 Luke Rees, Pontantwn
2 Ffion Mair Thomas, Crymych
3 Teleri Selby, Ferwig a     Lol Maskell, Aberteifi
Unawd Blynyddoedd 10 – 13
1 Llinos Haf Jones, Penarth
2 Esyllt Thomas, Eglwyswrw
3 Caryl Walters, Cynwyl Elfed
Llefaru Blynyddoedd 10 – 13
1 Nest Jenkins, Lledrod
2 Caryl Walters, Cynwyl Elfed
Côr o unrhyw leisiau
1 Côr Meibion Blaenporth
2 Côr Eglwys y Santes Fair, Aberteifi
Canu emyn dros 60
1 Gwyn Jones, Llanafan
2 Glen Peters, Rhosygilwen
Cân Gymreig
1 Ilar Rees Davies, Aberporth
2 Gwyn Jones, Llanafan
Unawd o sioe gerdd, dan 19 oed
1 Llinos Haf Jones, Penarth
2 Maisie Thompson, Cilgerran
3 Sarah Louise Davies, Synod Inn a Flawrence Dunn Wilson,
   Castell Newydd Emlyn
Unawd ar unrhyw offeryn cerdd, blwyddyn 6 ac iau
1 Alwena Mair Owen, Llanlleni
2 Iolo Tomos Evans, Casblaidd
3 Teleri Selby, Ferwig
Unawd Blynyddoedd Derbyn,1 a 2
1 Ifan Williams, Tregaron
2 Mari Williams, Tregaron
3 Ianto Evans, Casblaidd
Llefaru Blynyddoedd Derbyn, 1 a 2
1 Harley Cardwell, Aberbanc
2 Mari Williams, Tregaron
3 Ianto Tomos Evans, Casblaidd a Ifan Williams, Tregaron
Unawd Blynyddoedd 3 a 4
1 Alwena Mair Owen, Llanlleni
2 Ceris Angharad, Pencarreg
3 Elin Williams, Tregaron
Llefaru Blynyddoedd 3 a 4
1 Elin Williams, Tregaron
2 Ceris Angharad, Pencarreg
3 Alwena Mair Owen, Llanllwni
Unawd Blynyddoedd 5 a 6
1 Glesni Haf Morris, Llanddeiniol
2 Iolo Evans, Casblaidd
3 Siwan Jones, Caerfyrddin
Llefaru Blynyddoedd 5 a 6
1 Glesni Haf Morris, Llanddeiniol
2 Iolo Evans, Casblaidd
Unawd Cerdd Dant Blynyddoedd 6 ac iau
1 Glesni Haf Morris, Llanddeiniol
2 Ceris Angharad, Pencarreg
3 Alwena Mair Owen, Llanllwni a Siwan Jones, Caerfyrddin
Canu Emyn Blynyddoedd 6 ac iau
1 Glesni Haf Morris, Llanddeiniol
2 Iolo Evans, Casblaidd
3 Ceris Angharad, Pencarreg
Llefaru o’r ysgrythur blynyddoedd 6 ac iau
1 Owena Mair Owen, Llanllwni
Alaw werin 15 oed a throsodd
1 Heledd Mair Besent, Pennal, Machynlleth
Llefaru 19 oed a throsodd
1 Heledd Mair Besent, Pennal, Machynlleth
Côr Merched
1 Ysgol Gerdd Ceredigion
2 Côr Merched Bro Nest
Unawd 19 – 25 oed
1 Ilar Rees Davies, Aberporth
2 Heledd Mair Besent, Pennal, Machynlleth
3 Gwenith Elen Evans, Penparc
Unawd o sioe gerdd dros 19 oed
1 Andrew Jenkins, Casnewydd
2 Ilar Rees Davies, Aberporth
3 Heledd Mair Besent, Pennal, Machynlleth
Canu Emyn dan 60
Heledd Mair Besent, Pennal, Machynlleth
Côr Cymysg
1 Côr Crymych a’r Cylch
Unawd Leider neu Cân Gelf
1 Efan Williams, Lledrod
2 Kees Huysmann, Llanbedr Pont Steffan
3 Aneira Evans, Machynleth
4 Heledd Mair Besent, Pennal, Machynlleth
Côr Meibion
1 Côr Meibion Clwb Rygbi Treforys
2 Côr Meibion y Machlud
Rhuban Glas
1 Kees Huysmann, Llanbedr Pont Steffan
2 Evan Williams, Lledrod
3 Eurfyl Thomas Jones, Machynlleth
4 Andrew Jenkins, Casnewydd
5 Jennifer Parry, Aberhonddu
Côr y Corau
Côr Merched Côr Gerdd Ceredigion
Arweinydd Côr
Islwyn Evans
Cyfansoddi Emyn Dôn
Meirion Wynn Jones, Caerfyrddin
Llenyddiaeth
Cadair yr Eisteddfod
Martin Huws, Ffynnon Taf
Soned
1 Donald Evans, Talgarreg
2 John Parry Williams, Llanfair P G
3 Dai Rees Davies, Rhydlewis
Cywydd
1 Dai Rees Davies, Rhydlewis
2 Vernon Jones, Bow Street
3 Terwyn Tomos, Llandudoch
Cân Ddigri
1 Arwel Jones, Aberteifi
2 John Meurig Edwards, Aberhonddu
3 Emyr Davies, Ffostrasol
Englyn
1 Vernon Jones, Bow Street
2 Donald Evans, Talgarreg
3 J E Jones, Aberteifi a Dai Rees Davies, Rhydlewis
Englyn Ysgafn
1 Vernon Jones, Bow Street
2 J E Jones, Aberteifi
3 Dai Rees Davies, Rhydlewis
Telyneg
1 Vernon Jones, Bow Street
2 Terwyn Tomos, Llandudoch
3 Donald Evans, Talgarreg
Limerig
1 Emyr Davies, Ffostrasol
2 John Parry Williams, Llanfair P G
3 Dai Rees Davies, Rhydlewis a John Meurig Edwards, Aberhonddu
Brawddeg
1 Emyr Davies, Ffostrasol
2 Carol Briddon, Tre’ddol
3 Megan Richards, Aberaeron a Mary B Morgan, Llanrhystud
Stori Fer
1 Megan Eluned Lewis, Llanfair-y-Creuddyn
2 Martin Huws, Ffynon Taf
3 Iona Evans, Pandy Tudur a   Hefin Wyn, Maenclochog
Dysgwyr
1 Annest Medi Williams, Yr Hendya Elin Mair, Ysgol Henry Richard
2 Elizabeth Jones, Cwmhiraeth a Wendy Evans, Aberteifi
3 Andy Corby, Eglwyswen a Juliet Ravell,Simpsons Cross
Erthygl ar gyfer Papur Bro Y Dwrgi
1 Hefin Wyn, Maenclochog
Canlyniadau Cystadlaethau Gwaith Cartref Ysgolion
Cynradd
Barddoniaeth
1 Ifan Wyn Jones, Aberteifi
2 Ella Hargreaves, Canolfan Iaith Preseli
3 Lefi Aled Dafydd, Ysgol Eglwyswrw
Stori
1 Lefi Aled Dafydd, Ysgol Eglwyswrw
2 Bedwyr Davies, Ysgol Llanychllwydog
3 Ioan Harries, Ysgol Eglwyswrw
Arlunion
Derbyn, Blynyddoedd 1 a 2
1 Bethan Green, Ysgol Eglwyswrw
2 Katie Thomas, Ysgol Eglwyswrw
3 Sebastian Tree, Ysgol Eglwyswrw a Margaret Harries, Ysgol Eglwyswrw
Blynyddoedd 3 a 4
1 Jack Morgan, Canolfan Iaith Preseli
2 Beca Tompkinson, Ysgol Eglwyswrw a Manon Elster Jones, Ysgol
Eglwyswrw
3 Lilly Mary Strange, Canolfan Iaith Preseli
Blynyddoedd 5 a 6
1 Joshua Hope, Ysgol Eglwyswrw
2 Ffion Kirk, Canolfan Iaith Preseli
3 Kellie Mack, Canolfan Iaith Preseli a Ffion Kirk, Canolfan Iaith Preseli
Uwchradd
Stori Blynyddoedd 7 – 9
1 Annest Medi Williams, Yr Hendya Elin Mair, Ysgol Henry Richard
2 Ffion Thomas, Ysgol y Preseli ac Annest Davies, Mwnt
3 Hannah Medi Davies, Pencader
Tlws yr Ifanc
Sioned Martha Davies, Gwyddgrug, Pencader