Canlyniadau 2018

 

Canlyniadau Gŵyl Fawr 2018

 

Nos Wener

 

Unawd ar unrhyw offeryn cerdd, Blynyddoedd 7 – 13

 1. Daniel O’Callaghan
 2. Luke Rees
 3. Jencyn Corp

Unawd Blynyddoedd 7 – 9

 1.  Phoebe Joy
 2. Ffion Thomas
 3. Seren Lewis

Llefaru Blynyddoedd 7 – 9

 1.  Glesni Haf Morris
 2. Fflur Haf James
 3. Lefi Dafydd

Parti / Côr Oed Cynradd

 1.  Ysgol Gynradd Penparc
 2. Parti Ysgol Gynradd Penparc 

Parti / Côr Oed Uwchradd

 1.  Côr Merched Ysgol Uwchradd Aberteifi
 2. Côr Ysgol y Preseli
 3. Ensemble Ysgol Uwchradd Aberteifi 

Alaw Werin Blynyddoedd 9 ac iau

 1.  Seren Lewis
 2. Glesni Haf Morris
 3. Fflur Haf James 

Unawd Blynyddoedd 10 – 13

 1.  Luke Rees
 2. Ffion Thomas
 3. Rachel Morgan 

Cystadleuaeth Ddawns Unigol

 1.  Sara Bowen
 2. Ester, Erin a Luned
 3. Ceri Fflur a Dion Ioan 

Llefaru Blynyddoedd 10 – 13

 1. Ffion Thomas 

Cystadleuaeth Ddawns Parti

 1.  Dawnswyr Cowin
 2. Aelwyd Hafodwenog 

Côr o unrhyw leisiau –

 1.  Côr Meibion Hendy Gwyn 

Cân Gymreig

 1.  Andrew Jenkins
 2. Arwel Evans
 3. Efan Williams 

Canu Emyn dros 60 oed

 1. Gwynne Jones 

Unawd o Sioe Gerdd, dan 19 oed

 1.  Ffion Thomas
 2. Severn Tamblyn
 3. Florence Gunn-Wilson  

 

Dydd Sadwrn

 

Unawd ar unrhyw offeryn cerdd, Blynyddoedd 6 ac iau

 1. Alwena Mair Owen
 2. Raphael James

Unawd Blynyddoedd Derbyn, 1 a 2

 1. Gwennan Lloyd Owen
 2. Aria Wyn Davies
 3. Anna Dafydd

 Llefaru Blynyddoedd Derbyn, 1 a 2

 1. Celyn Fflur Davies
 2. Gwion Dafydd Bowen
 3. Aria Wyn Davies     a Gruffudd Rhys Davies

 Unawd Blynyddoedd 3 a 4

 1. Harlee Cardwell
 2. Trystan Bryn Evans
 3. Cerys Knight

 Llefaru Blynyddoedd 3 a 4

 1. Cerys Knight
 2. Sara Elana
 3. Harlee Cardwell

 Unawd Blynyddoedd 5 a 6

 1. Alwena Mair Owen
 2. Lois MediDavies

 Llefaru Blynyddoedd 5 a 6

 1. Alwena Mair Owen

 Unawd Cerdd Dant, Blwyddyn 6 ac iau

 1. Alwena Mair Owen
 2. Fflur Mc Connell
 3. Gwennan Lloyd Owen

 Canu Emyn Blwyddyn 6 ac iau

 1. Alwena Mair Owen
 2. Trystan Bryn Evans
 3. Gwennan Lloyd Owen

 Llefaru o’r Ysgrythur Blwyddyn 6 ac iau

 1. Alwena Mair Owen
 2. Cerys Knight
 3. Sarah Elena a Gwennan Lloyd Owen

 Alaw Werin 15 oed a throsodd

 1. Joy Cornock
 2. Tomos Salmon
 3. Heledd Besent

 Côr Merched

 1. Côr Merched Côr Crymych 

Prif gystadleuaeth Llefaru

 1. Heledd Besent
 2. Maria Evans

 Cystadleuaeth Cyfansoddi Emyn Don

 1. Godfrey Williams

 

Nos Sadwrn

 Côr Ieuenctid

 1. Ysgol Gerdd Ceredigion

 Unawd 19- 25 oed

 1. Rhys Meilyr
 2. Beca Davies
 3. Heledd Besent

 Canu emyn i rai dan 60 oed

 1. Joy Cornock
 2. Arwel Evans
 3. Beca Davies

 Unawd o Sioe Gerdd, 19 oed a throsodd

 1. Joy Cornock
 2. Andrew Jenkins
 3. Heledd Besent
 4. Rhys Meilyr

 Cor Cymysg

 1. Côr ABC
 2. Côr Crymych a’r Cylch
 3. Côr Godre’r Garth

 Unawd Leider neu Gân Gelf

 1. Joy Cornock
 2. Evan Williams
 3. Rhys Meilyr

 Côr Meibion

 1. Côr Meibion Taf
 2. Tadau Trisant

 Rhuban Glas

 1. Eurfyl Tomos Jones
 2. Andrew Jenkins
 3. John Davies
 4. Joy Cornock

 Côr yr Ŵyl

Côr ABC

 Arweinydd corawl gorau’r Ŵyl

Gwennan Williams

Gwaith Cartref Ysgolion

Tlws yr Ifanc                                                 

Twm Ebsworth

Cynradd

 

Barddoniaeth

 

 1. Megan George
 2. Lleucu Hâf Thomas
 3. Gwyneth Lewis

 Stori

 1. Bedwyr Thomas
 2. Alaw Thomas
 3. Beca Dwyryd

 Arlunio – Derbyn a Bl. 1 a 2

 1. Lili Lloyd
 2. Jack Jenkins ac Amber O’Connor
 3. Monika   Valdack ac Anezka Unsworth

 Arlunio – Bl. 3 a 4

 1. Alaw Thomas
 2. Lleucu Hâf Thomas a Beca George
 3. Dafydd Evans a Casey Brown

 Arlunio           -Bl. 5 a 6

 1. Mia Lloyd
 2. Jude Brown, a James Griffiths
 3. Afan Wilson, a Francessca Thompson

 Uwchradd

Stori Bl. 7,8,9

 1. Soffia Elin Nicholas
 2. Megan Dafydd
 3. Gwion Owen

 Barddoniaeth Bl. 7,8,9

 1. Lefi Aled Dafydd
 2. Nanw Maelor
 3. Steffan Rhys Nicholas

 Arlunio Bl. 7, 8,

 1. Gruffydd Green
 2. Lefi Aled Dafydd
 3. Dafydd Green

Canlyniadau Llên

Cerdd y Gadair

TerwynTomos, Llandudoch

 Soned

 1. John Meurig Edwards
 2. Dai Rees Davies
 3. Terwyn Tomos

 Cywydd

 1. Dai Rees Davies
 2. Terwyn Tomos
 3. Vernon Jones

 Englyn

 1. Rachel James
 2. Terwyn Tomos
 3. Terwyn Tomos

 Englyn Ysgfan

 1. Vernon Jones
 2. John Owen Jones
 3. Vernon Jones 

Telyneg

 1. Judith Morris
 2. Hannah M. Roberts
 3. Dai Rees Davies

 Limrig

 1. Dai Rees Davies
 2. Emyr Davies
 3. John Meurig Edwards

 Brawddeg

 1. Emyr Davies
 2. Carys Briddon
 3. Mary B. Morgan

 Stori Fer

 1. Anest Williams
 2. Enfys Hughes
 3. Iona Evans 

Dysgwyr         (Lefelau Mynediad a Sylfaen)

 1.  Sharon Davies
 2. Yacob Cajee

(Lefelau Canolradd ac Uwch)

 1. Celia Richardson
 2. Marye Wyvill
 3. Juliet Revell

 Erthygl ar gyfer Papur Bro ‘Y Dwrgi’

Lynda Ganastiou