Digwyddiadau 2017

Rhestr digwyddiadau Gwyl Fawr 2017:

Dydd Sadwrn 24in Mehefin

3yp yng Nghastell Aberteifi – Seremoni Gyhoeddi  .

Nos Fawrth 27in Mehefin

7.30yh yn Theatr Mwldan- Sioe gerdd gan Gwmni Ieuenctid Clylch Aberteifi

Nos Fercher 28in Mehefin

7.30yh yng Nghastell Aberteifi – Talwrn y Beirdd

Tocynnau: £5 ar gael  wrth y drws

Nos Iau 29in Mehefin

7.30yh yn Theatr Mwldan- Sioe gerdd gan Gwmni Ieuenctid Clylch Aberteifi

Nos Wener 30eg Mehefin

5yp yn Theatr Mwldan – Eisteddfod

Tocynnau:  £6 ar gael o Theatr Mwldan

Dydd Sadwrn 1af Gorffennaf

1yp yn Theatr Mwldan – Eisteddfod

Tocynnau:  £6 ar gael o Theatr Mwldan

6yh yn Theatr Mwldan – Eisteddfod  

Tocynnau:  £8 ar gael o Theatr Mwldan

Bore Sul 2il Gorffennaf

10yb Oedfa

Nos Sul 2il Gorffennaf

7yh yn Theatr Mwldan- Cyngerdd Cloi’r Wyl

Tocynnau: £12 o Theatr Mwldan

 

Theatr Mwldan

http://www.mwldan.co.uk/contact

mailto:boxoffice@mwldan.co.uk?subject=Mwldan%20Website%20Enquiry

01239 621200