Digwyddiadau 2018

Rhestr digwyddiadau Gwyl Fawr 2018:

Dydd Sadwrn 23ain Mehefin

3yp yng Nghastell Aberteifi – Seremoni Gyhoeddi  .

Nos Fawrth 26ain Mehefin

7.30yh yn Theatr Mwldan- Sioe gerdd gan Gwmni Ieuenctid Clylch Aberteifi

Nos Fercher 27ain Mehefin

7.30yh yng Nghastell Aberteifi – Talwrn y Beirdd

Tocynnau: £5 ar gael  wrth y drws

Nos Iau 28ain Mehefin

7.30yh yn Theatr Mwldan- Sioe gerdd gan Gwmni Ieuenctid Clylch Aberteifi

Nos Wener 29ain Mehefin

5yp yn Theatr Mwldan – Eisteddfod

Tocynnau:  £6 ar gael o Theatr Mwldan

Dydd Sadwrn 30ain Mehefin

1yp yn Theatr Mwldan – Eisteddfod

Tocynnau:  £6 ar gael o Theatr Mwldan

6yh yn Theatr Mwldan – Eisteddfod  

Tocynnau:  £8 ar gael o Theatr Mwldan

Bore Sul 1af Gorffennaf

10yb yn Capel Mair –  Oedfa

Nos Sul 1af Gorffennaf

7yh yn Castell Aberteifi – Cyngerdd Cloi’r Wyl: Tra Bo Dau + Ar Ôl Tri

Tra Bo Dau –

Rhys Meirion ac Aled Wyn Davies – Mae’r ddau yn enwau cyfarwydd iawn i gynulleidfaoedd Cymru a’r byd yn sgil eu gyrfaoedd unigol fel unawdwyr ac fel dau aelod o Tri Tenor Cymru.

Ar Ôl Tri –

Erbyn hyn yn griw o 30 aelod, maent yn cystadlu’n rheolaidd mewn eisteddfodau cenedlaethol, yn ogystal â pherfformio mewn nifer o gyngherddau elusennol.

Tocynnau: £15 o Theatr Mwldan (£7.50 dan 16)

Theatr Mwldan

GwylFawr Poster

Am fwy o wybodaeth ac i archebu tocynnau ar lein – Mwldan – Gwyl Fawr 2018

neu drwy ffonio – 01239 621200