Digwyddiadau 2019

Rhestr digwyddiadau Gwyl Fawr 2019:

Nos Fawrth 25ain Mehefin

7.30yh yn Theatr Mwldan- Sioe gerdd gan Gwmni Ieuenctid Clylch Aberteifi

Tocynnau: £6

Nos Fercher 26ain Mehefin

7.30yh yng Nghastell Aberteifi – Talwrn y Beirdd

Tocynnau: £5 ar gael  wrth y drws

Nos Iau 27ain Mehefin

7.30yh yn Theatr Mwldan- Sioe gerdd gan Gwmni Ieuenctid Clylch Aberteifi

Tocynnau: £6

Nos Wener 28ain Mehefin

5yp yn Theatr Mwldan – Eisteddfod

Tocynnau:  £6 ar gael o Theatr Mwldan

Dydd Sadwrn 29ain Mehefin

1yp yn Theatr Mwldan – Eisteddfod

Tocynnau:  £6 ar gael o Theatr Mwldan

6yh yn Theatr Mwldan – Eisteddfod  

Tocynnau:  £8 ar gael o Theatr Mwldan

Tocynnau Dydd a Nos Sadwrn £12

Bore Sul 30ain Mehefin

10yb yn Capel Bethania –  Oedfa

Nos Sul 30ain Mehefin

7yh yn  Theatr Mwldan – Cyngerdd Cloi’r Wyl:  

Côr Meibion Machynlleth

Aled Wyn Davies

Gwenllian Hunting-Morris

Talfan Jenkins

Tocynnau: £15 o Theatr Mwldan (£7.50 dan 16)

Theatr Mwldan

Am fwy o wybodaeth ac i archebu tocynnau ar lein – Mwldan – Gwyl Fawr 2019

neu drwy ffonio – 01239 621200