Digwyddiadau 2020

Datganiad ynglyn â COVID-19   –  COVID-19 Statement

Yn sgil sefyllfa y Coronafeirws mae’r Pwyllgor Gwaith wedi dod i’r penderfyniad i ohirio Gwyl Fawr Aberteifi 2020. Yn amlwg mae hyn yn siom i ni ond mae diogelwch a lles ein gwirfoddolwyr, cefnogwyr, cystadleuwyr ac artistiaid yn hollbwysig i ni. Edrychwn ymlaen at gynnal Gwyl lwyddiannus rhwng 30 Mehefin a’r 2 Gorffennaf, 2021. Bydd y rhestr testunau yn aros yr un fath a bydd unrhyw waith llenyddol sydd eisoes wedi cyrraedd yn cael ei gadw’n ddiogel ar gyfer flwyddyn nesaf.

Diolch am eich dealltwriaeth a’ch cefnogaeth barhaus ac edrychwn ymlaen at gael eich croesawu’n gynnes iawn i Aberteifi yn 2021

ue to the Coronavirus situation the Committee have decided to postpone this year’s Gwyl Fawr. Naturally we are disappointed but the safety and wellbeing of our volunteers, supporters, competitors and artists are of utmost importance to us. We look forward to hosting  a successful festival from 30thJune to the 2nd July, 2021. The itinerary will remain as for this year and any literary competitions which have come to hand will be kept safe for next year.

Thank you for your understanding and continued support and we look forward to welcoming you to Cardigan in 2021